menu

Powołanie Wspólnego Zespołu Zarządzającego Projektem

Dnia 1.10.2019 r. Starosta Szczycieński powołał Wspólny Zespół Zarządzający Projektem ,, Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”