menu

Pierwsze spotkanie Wspólnego Zespołu Zarządzającego Projektem

Dnia 28.10.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się pierwsze spotkanie Wspólnego Zespołu Zarządzającego Projektem na temat realizacji projektu pn. ,,Rozwój Turystyki Transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk’’, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Podczas spotkania ustalono m.in. zasady realizacji projektu w podziale na partnerów, szczegółowo omówiono zakres tematyczny oraz przebieg konferencji otwierającej. Przedstawiciele Beneficjenta 1 przedłożyli Beneficjentowi Wiodącemu plan wydatków związany z realizacją projektu do końca roku budżetowego oraz wniosek dotyczący wystąpienia do Konsula w celu uzyskania wiz do Polski.
W spotkaniu wzięli udział:

Przedstawiciele Beneficjenta Wiodącego ( Powiatu Szczycieńskiego):

1. Joanna Agata Popielarz – Dzielińska
2. Anna Frydrych
3. Ryszard Łopatka
4. Kamila Samsel

Przedstawiciele Beneficjenta 1 ( Administracji Gminy Miejskiej Swietłogorsk):

1. Svetlana Shkluaruk
2. Irina Melnichuk